Informace

Typy kostních buněk


Kostní buňky jsou umístěny v malých dutinách v koncentrických vrstvách mineralizované matrice.

Když jsou mladí, nazývají se osteoblasty (z řečtiny osteonkost a výbuchy„Mladá buňka“) a mají dlouhé cytoplazmatické projekce, které se dotýkají sousedních osteoblastů. Tím, že vylučují mezibuněčnou matrici kolem nich, jsou osteoblasty zachyceny uvnitř malých kamer, od kterých se odcházejí kanály obsahující cytoplazmatické projekce.

Když kostní buňka zraje, stane se osteocyt (z řečtiny osteonkost a kyton, cell) a jeho cytoplazmatická prodloužení se stáhnou, takže zabírá pouze centrální mezeru. Kanály, kde byla použita prodloužení, slouží jako komunikace mezi jednou mezerou a druhou, a právě skrze ně výživné látky a plynný kyslík z krve do kostních buněk.

Kromě osteoblastů a osteocytů jsou v kostní tkáni další důležité buňky: osteoklasty (z řeckých klastů, rozbít, zničit). Tyto buňky jsou zvláště aktivní při ničení poškozených nebo stárnoucích částí kosti, čímž připravují cestu pro regeneraci tkáně osteoblasty. Vědci se domnívají, že kosti jsou neustále přeměňovány společnou činností ničení a rekonstrukce osteoklastů a osteoblastů. Více informací o osteoklastech najdete v textu o přestavbě kostí.