V detailu

Okluzní zóna


Dalším typem buněčné křižovatky přítomné v mnoha epitelích je okluzní zóna, druh adhezivního pásu umístěný poblíž volného okraje epiteliálních buněk.

Okluzní zóna udržuje sousední buňky tak blízko u sebe, že brání molekulám v průchodu mezi nimi. Látky, které mohou být přítomny v dutině lemované epitelovou tkání, tedy nemohou proniknout do těla, pokud přímo neprocházejí buňkami.

Bazální lamina a hemidesmozomy

Pod epitelovou tkání je vždy jakýsi koberec proteinových molekul, ke kterému se buňky připojují: bazální lamina. Epitelové buněčné báze jsou přilnuty k bazální vrstvě prostřednictvím speciálních buněčných struktur zvaných hemidesmozomy. Připomínají desmozomy, ale mají odlišnou strukturu a funkci, spojují základny epiteliálních buněk s bazální laminou, spíše než spojují membrány sousedních buněk, jak to dělají desmosomy.