Články

Vnější morfologie rostlin angiospermu


Tělo většiny rostlin angiospermů je rozděleno do dvou hlavních částí, z nichž jedna se nachází pod zemí a sestává z kořenya další oblast sestávající z stonek, listy, květiny a ovoce.

Kořenové buňky, stejně jako kmenové buňky, fotosyntetizují, a proto závisí na potravě produkované v listových buňkách. Stonek, listy, květy a plody zase závisí na vodě a minerálních solích absorbovaných kořeny.

Kořen

Téměř vždy kořen pochází z embryo radicle, umístěné v semenu.

Osiva

Z toho vznikají sekundární větve. Kořeny však často vycházejí ze stonků a dokonce z listů. Tyto kořeny známé jako dobrodružný (z latiny varuje = pocházející z vnějšku, narozené mimo obvyklé místo), jsou běžné například na základně kukuřice.

Kořeny jsou široce distribuovány v půdě, ale existují i ​​některé rostliny vzdušné kořeny, běžné u vinné révy, bromeliadů, orchidejí, zatímco jiné mají ponořené kořeny, jako vodní hyacinty, běžné u přehrad.


Kořen vzduchu


Kořen vody

Máme dva základní typy kořenového systému: klíčový, kde je hlavní kořen a fascinovanýkde kořenové větve mají stejnou velikost a vzhled a nemají hlavní kořen.