Brzy

Struktura buněčné stěny


Buněčná buněčná zeď je složena z dlouhých a odolných mikrofibril celulóza.

Mikrofibril sestavuje mezi šedesát a sedmdesát molekul celulózy, z nichž každá sestává z pěti set glukóza lineárně zřetězené. Celulózové mikrofibrily jsou drženy pohromadě matricí tvořenou glykoproteiny (proteiny vázané na cukr) a dva polysacharidy, hemicelulóza a pektin.

Tato molekulární struktura připomíná vyztužený beton, kde jsou dlouhé a odolné železné tyče odpovídající celulózovým mikrofibrilám ponořeny do cementové a kamenné malty odpovídající matrici glykoproteinů, hemicelulózy a pektinu.

Celulózová stěna sekretovaná krátce po dělení buněk je primární stěnou. Tato stěna je elastická a doprovází růst buněk. Jakmile buňka dosáhne své konečné velikosti a tvaru, sekretuje novou stěnu interně od primární stěny. Toto je sekundární zeď.

Specializace rostlinných buněk je vždy spojena se strukturou buněčných stěn. V různých rostlinných tkáních mají buňky různé stěny různé tloušťky, organizace a chemického složení, které určují nejen tvar, ale také funkci buněk.