Informace

Meristém


Všechny typy buněk, které tvoří rostlinu, pocházely z meristematických tkání, tvořených buňkami, které mají tenkou primární stěnu, malé vakuoly a velkou kapacitu pro mitózu.

Diferencované tkáňové buňky, přestože během diferenciace nezemřely (například super, xylem), ztratily schopnost množit se mitózou. Meristematické buňky se množí a diferencují, čímž vznikají různé trvalé tkáně rostliny, jejichž buňky se již nerozdělují.

Primární meristémy

Na některých místech v rostlinách, jako jsou vrcholky kořenů a kmenů, existují meristematické tkáně, které sestupují přímo z prvních embryonálních buněk přítomných v semenech. Toto jsou primární meristemy.

Stonek roste na délku díky aktivitě primárního meristému přítomného na jeho vrcholu kmenový apikální meristém. Meristém zodpovědný za růst kořenové délky není terminál, ale je chráněn pod buněčnou kapotou zvanou digestoře. Proto se tomu říká root subapical meristem.

Sekundární meristemy

Sekundární meristemy jsou ty, které vznikají z diferencovaných buněk, obvykle parenchymatických, které znovu získávají mitotickou kapacitu, jev, který botanici nazývají nediferenciace. Felogen, který tvoří peridermis, je například příkladem sekundárního meristému, který vzniká v důsledku diferenciace parenchymálních buněk umístěných pod epidermou. Násobení buněk felogenu vede ke vzniku felodermu a sub, které tvoří periderm.