V detailu

Typy kmenů


Kmeny stromů Jsou to robustní stonky, vyvinuté dole a rozvětvené na vrcholu.

Nacházejí se ve většině stromů a keřů dvouděložné skupiny.

Proužky jsou to obvykle nerozvětvené stonky, které na svém vrcholu představují chomáč listů. Jsou typické pro palmy.

Stéká jsou to nerozvětvené stonky, které se odlišují od stonků tím, že v celé své délce představují ostré rozdělení na pupeny. Doškové pupeny mohou být duté jako bambus nebo plné jako kukuřice nebo cukrová třtina.


Lezecké stonky jsou přítomny v popínavých rostlinách a rostou omotané kolem různých druhů podpory. Tento typ stonku představuje adaptaci k získání jasnějších míst, kde je více světla pro fotosyntézu.