Brzy

Květina


Květina je reprodukčním orgánem rostlin angiospermů. Květiny, které mají mužské a ženské reprodukční orgány, se nazývají hermafroditi (nebo mono).

Nazývají se květy s reprodukčními orgány pouze jednoho pohlaví (mužského nebo ženského pohlaví) dvojdomý.

Hermafroditový květ je obvykle tvořen čtyřmi sadami modifikovaných listů, květinovými vířivkami. Whorly zapadají do specializované větve zvané květinová nádoba. Čtyři květinové víry jsou kalich, sestávající ze sepals, Corolla, skládající se z okvětních lístků, androceu, sestávající z tyčinek a gyno, sestávající z kaprů.

Kompletní a neúplné květiny

Květina, která má čtyři květinové víly, tj. Kalich, koruna, androceu a gynoecium, je kompletní květina. Když jedna nebo více těchto složek chybí, květina se nazývá neúplná.

Chalice, Corolla a Perianth

Sepals jsou obvykle zelené a připomínají listy. Jsou nejvzdálenějšími částmi květu a jejich funkcí je zakrytí a ochrana květního pupenu dříve, než se otevře. Sada sepals tvoří květinovou kalich.
Okvětní lístky jsou obvykle barevné a jemné struktury umístěné uvnitř k sepálům. Shluk lístků tvoří koruna.

Nazývá se soubor tvořený dvěma nejvzdálenějšími květinovými vířivkami, kalichem a korolí perianth (z řečtiny Perikolem a anthos, květina).