Brzy

Šimpanzi se učí cizí jazyk primátů


Skotští vědci zjistili změny ve zvucích používaných zvířaty k objednání jablek.

Učení jiných jazyků je pro člověka běžné. Vědci však zvažují objev, že šimpanzi dokážou také porozumět různým zvukům jiných primátů.

Vědci doprovázeli dvě skupiny šimpanzů, které byly sestaveny v edinburské zoo (Skotsko). Nizozemská skupina šimpanzů začala po chvíli používat skotské zvuky primátů, aby si objednala jablka.


Holandští šimpanzi „mluví jazykem“ skotských šimpanzů po období koexistence

Nyní vědci chtějí vědět, zda si obě skupiny navzájem rozuměly - a prostě měly jiné „přízvuky“ - nebo zda různé zvuky, které šimpanzi používají k objednání jablek, představují dva různé jazyky.

(//g1.globo.com/nature/news 2015/02 / chimpanzes-learn-lingua-of-experimentiprime.html)