V detailu

Thomsonův model


Daltonův model umožnil vysvětlit různé jevy a významně přispěl k vývoji znalostí hmoty. Nezohlednil však elektrickou podstatu hmoty.

Elektřina byla studována od osmnáctého století a vědci vyvíjeli nový výzkum a experimenty. Teorie týkající se existence částice negativně nabité hmoty, elektron, byla konsolidována.

Byly položeny nové znalosti, nové otázky a Daltonův model nevyhovoval, protože to nevysvětlovalo existenci elektronů. Bylo tedy nutné model, který byl založen na skutečnosti, že hmota, tedy atom, má částice se záporným elektrickým nábojem a údajně také obsahuje částice s kladným elektrickým nábojem.

Asi století po Daltonovi, anglickém vědci Joseph John Thomson Navrhl další model pro vysvětlení atomu, přičemž vzal v úvahu stávající znalosti o elektřině.

V roce 1887 Thomson uvedl, že atom bude neutrální, masivní, nehomogenní koule složená z pozitivní tekutiny, ve které budou rozptýleny elektrony.

V Thomsonově modelu je atom nadále reprezentován a malá masivní koule, ale odhaluje atom jako složitou a dělitelnou strukturu.

Tento model atomu je nazýván některými "Raisin pudink": pudinková hmota bude kladný náboj a rozinky roztroušené po pudinku budou negativní částice - elektrony.

Objev a studie radioaktivity, stejně jako významný technologický pokrok, vedly vědce k dalším spekulacím o složení hmoty a struktuře atomu.