Články

Model Rutherford-Bohr


Rutherfordův atomový model byl doplněn novým konceptem představeným dánským fyzikem Nielsem Bohrem:

"Elektron popisuje kruhovou oběžnou dráhu kolem jádra, aniž by získal nebo ztratil energii."

Každá dráha popsaná elektronem se nazývá energetická hladina nebo energetická vrstva. V atomu je několik kruhových drah, z nichž každý má určitou energetickou hodnotu.

Jiné pozdnější modely specifikují charakteristiky orbitů nebo vrstev energie, včleňovat diskuzi o elektronu zvažoval to částice a / nebo vlna.

Novější výzkum po zpracování Rutherford-Böhrova modelu ukázal, že není možné okamžitě určit polohu a rychlost elektronu. Vědci tedy říkají, že elektrony budou pravděpodobně v jedné nebo druhé oblasti elektrosphere.