V detailu

Oddělení složek směsi


Protože materiály vyskytující se v přírodě se většinou skládají ze směsí čistých látek, aby byly získány, je třeba je od kompozitních látek separovat vhodnou metodou.

Existuje mnoho způsobů separace směsí, ale způsob, který se má použít, závisí na materiálních podmínkách pro použití a typu směsi, která má být separována.

Přemýšleli jste o tom, jak oddělit některé směsi, které se vyskytují ve vašem každodenním životě?

To vyžaduje nejprve pozorovat, zda je dotyčná směs homogenní nebo heterogenní, a poté zvolit nejvhodnější postup pro její separaci.

Nejběžněji používané způsoby míchání směsí

1) Sbíráme, ventilaci, levitaci, prosévání, magnetickou separaci a flotaci, používané při separaci heterogenních směsí sestávajících ze dvou pevných složek.

Kočka: Je to jednoduchý proces oddělování pevných látek do heterogenní směsi. Zrna nebo fragmenty jedné ze složek se sbírají ručně nebo pinzetou.

Větrání: Větrání se používá k oddělení méně hustých pevných látek a prochází směsí ponorem, který táhne nejlehčí.

Levokace: směsí prochází směs a táhne nejlehčí.

Magnetická separaceSměs prochází magnet, pokud má jedna ze složek magnetické vlastnosti, bude přitahována k magnetu.