Informace

Separace směsí (pokračování)


Promítání: Používá se, když zrna tvořící komponenty mají různé velikosti.

Sifonace: Je to proces používaný k oddělení fází heterogenní směsi pevná látka / kapalina a kapalina / kapalina.

Flotace: je separační proces, ve kterém se podílejí tři stavy hmoty - pevná látka, kapalina a plyn. Požadované pevné částice se hromadí v plynných bublinách zavedených do kapaliny. Bubliny mají nižší hustotu než kapalná fáze a migrují na povrch tažením selektivně ulpívajících částic. Nežádoucí produkt je odstraněn ze spodní části nádoby.