Články

Separace směsí (pokračování)


Dekantace: Tyto kapaliny, které se používají k oddělení složek od heterogenních směsí sestávajících z jedné pevné a jedné kapalné složky nebo dvou kapalných složek, musí být nemísitelné.

Tento způsob spočívá v ponechání směsi v klidu a hustší složka pod gravitační silou vytvoří dolní fázi a méně hustá obsadí horní fázi.

Je-li směs, která má být separována, vytvořena ze dvou nemísitelných kapalin, lze použít skleněnou nálevku známou jako dekantační nálevka nebo nálevka s bromem. Dekantace se používá v úpravnách vody k vysrážení pevných složek, které jsou smíchány s vodou.

Odstředěníse používá k urychlení usazování hustší fáze heterogenní směsi sestávající z jedné pevné látky a jedné kapalné složky. Tento způsob spočívá v tom, že se směs podrobí intenzivnímu rotačnímu pohybu tak, že se hustší součást usadí na dně nádoby.

Máslo se oddělí od mléka odstředěním. Protože mléko je hustší než máslo, bude tvořit spodní fázi.

V laboratořích pro klinickou analýzu se krev, která je heterogenní směsí, odstředí, aby se oddělily její složky.

Odstředění se používá v pračce k oddělení vody a textilie od prádla.