Komentáře

Inertie


Majetek, na kterém záleží, musí zůstat v současné situaci, ať už v pohybu nebo v klidu.

Čím větší je hmotnost těla, tím těžší je změnit jeho pohyb a větší setrvačnost. Hmota měří setrvačnost těla.

Neproniknutelnost

Dvě těla nemohou současně obsadit stejné místo ve vesmíru.


Vzduch je prostorově náročný materiál, který nepropouští vodu navlhčením papíru.

Kompresibilita

Vlastnost hmoty spočívající v tom, že se při určitém tlaku snížil objem.

Zatažením za píst je vnitřek stříkačky naplněn vzduchem. Když je píst tlačen, vzduch uvnitř je stlačen, protože jeho výstup ze stříkačky byl zablokován prstem.