Komentáře

Specifické vlastnosti látky


U některých materiálů jsou charakteristické vlastnosti. Například zlato má vlastnosti, které železo nemá.

On a železo mají vlastnosti, které voda nemá. Voda má vlastnosti nenalezené v kyslíku atd. Je to proto, že látky zlato, železo, voda, kyslík atd. liší se od sebe navzájem.

Specifické vlastnosti nám umožňují odlišit jednu látku od druhé. Mezi specifické vlastnosti můžeme zmínit:

  • Fyzikální vlastnosti: bod tání, bod varu, hustota.
  • Organoleptické vlastnosti: To jsou vlastnosti vnímané smysly.. Jsou to: zápach, chuť, barva, jas atd.
  • Chemické vlastnosti: chemické reakce.

Barva

Různé materiály mají různé barvy.


Zlatý pruh


Stříbrné mince

Je definována odporem, který povrch nabízí, když je poškrábaný jiným materiálem. Nejtěžší známou látkou je diamant, který se používá k řezání a poškrábání materiálů, jako je sklo.

Deska je tvrdší než křída, protože poškrábává opotřebovanou křídu.

Je to vlastnost, díky které těla odrážejí světlo odlišně.