Články

Kladky a kladky


Osobně jste pozorovali, ve sportovních programech nebo ve filmech, že ve fitness centrech jsou hmotnostní stroje plné pevných disků, kolem kterých je kabel, na kterém jsou připojeny zátěže? Na co jsou?

Tyto disky se nazývají kladky nebo kladky. Jedná se o disky s kanálem, kterým prochází drát nebo lano, ve kterém je upevněno zatížení.

Pevné kladky

Pevná kladka usnadňuje snahu změnit směr síly, která by byla vyžadována. V tomto případě, jak je uvedeno na obrázku, je síla potřebná k vyvážení těla stejná jako síla, kterou drží osoba. Abychom však mohli náklad zvednout, musíme se stáhnout dolů, což práci usnadňuje.

Pohyblivé kladky

Pohyblivé kladky snižují intenzitu úsilí potřebného k podepření těla, protože součástí tohoto úsilí je strop, který podepírá kloub.

Všimněte si na obrázku níže, jak může pohyblivá kladka práci usnadnit.

  • U pohyblivé kladky je síla potřebná k vyrovnání zátěže dělena dvěma (21).
  • U dvou pohyblivých řemenic je požadovaná síla dělena čtyřmi (22).
  • Se třemi je děleno osmi (23) atd.

Nyní víme, proč je ve vážní místnosti tolik kladek. Vynaložili úsilí, které chceme učinit životaschopným, obvykle změnou směru síly potřebné ke zvedání závaží pro zpracování požadovaných svalů.