Články

Základní vlnová rovnice


V daném médiu se vlny šíří určitou rychlostí.

Tj rychlost vlny závisí na médiu, ve kterém se šíří. Například elektromagnetické vlny se šíří ve vakuu rychlostí 300 000 km za jednu sekundu!

Pojďme vztahovat rychlost šíření vln k vlnovým prvkům, které jsme již viděli: frekvence a perioda.

Už víme, že pro danou stálou rychlost šíření, tj. Pro vlnu šířící se bez změny média, máme:

kde: v je rychlost;

je ujetá vzdálenost;

Je čas.

Jak víme, období, které je časem potřebným k vytvoření úplného cyklu, a vlnovou délkou, šířkou hřebenu plus údolím, můžeme dojít k závěru, že vlna prochází vlnovou délkou v období.

kde: je vlnová délka

T je to období

f je frekvence

Postupujte podle níže uvedené situace, kde budeme vztahovat rychlost šíření, frekvenci a periodu vlny.

Periodická vlna vytvářená na provázku má frekvenci 20 Hz a vlnovou délku 2 m. Vypočítejte svou rychlost.

Proto je rychlost této vlny 40 m / s

Protože rychlost vlny v daném médiu je konstantní, můžeme vidět, že pokud zvýšíme frekvenci, snížíme vlnovou délku a naopak.

Došli jsme k závěru, že frekvence a vlnová délka jsou nepřímo úměrná množství.