Brzy

Skleníkový efekt


Díky skleníkovému efektu zůstává teplota Země v průměru kolem 15 ° C, což je příznivé pro život na planetě. Bez tohoto oteplování by byla naše planeta velmi chladná.

Název skleník pochází ze skleněných skleníků, kde se pěstují určité rostliny, a sluneční sklo prochází sklem zahřívajícím vnitřní prostředí. Sklo ze skleníku může procházet pouze část tepla. Podobně jako skleníkové sklo, atmosféra propouští sluneční paprsky, které zahřívají Zemi. Část tohoto tepla se vrací a uniká do vesmíru atmosférou, zatímco část je absorbována atmosférickými plyny (jako je oxid uhličitý) a vrací se na Zemi a udržuje ji v teple.

Od vzniku prvních průmyslových odvětví v osmnáctém století se však množství oxidu uhličitého uvolňovaného do atmosféry zvyšuje.

Atmosféra je nasycena tímto typem plynu, což způsobuje zhoršení skleníkového efektu. Vědci a environmentalisté varovali před tímto jevem, který se zdá být hlavní příčinou globální oteplování.

Sledujte níže schéma skleníkového efektu.

  • Oxid uhličitý a další plyny umožňují slunečnímu záření procházet, ale zachovávají si teplo, které vytváří.
  • Spalování fosilních paliv a dalších procesů způsobuje hromadění oxidu uhličitého ve vzduchu a zvyšuje skleníkový efekt.
  • Fotosyntézou rostlin a řas se část oxidu uhličitého odstraní ze vzduchu.