Komentáře

Lipidy (pokračování)


Fosfolipidy - biologické membrány se skládají z fosfolipidů. Ve fosfolipidech jsou na glycerol vázány pouze dvě nepolární molekuly mastných kyselin.

Třetí složkou, která váže glycerol, je fosfátová skupina (odtud název fosfolipid), který může být zase spojen s jinými organickými molekulami. Každý fosfolipid tedy obsahuje hydrofobní část - představovanou mastnými kyselinami - a hydrofilní část - odpovídá fosfátové skupině a jejím přidruženým molekulám. Pozoruhodnou skutečností je, že když jsou fosfolipidové molekuly umístěny ve vodě, mohou mít podobu koule známé jako micela: hydrofilní polární části jsou distribuovány na periferii, zatímco hydrofobní ocasy jsou uvnitř vzdálených micel. vody.

V buňkách fosfolipidy z biologických membrán (plazmová membrána a mnoho organel) jsou uspořádány tak, aby tvořily dvojvrstvy. Hydrofilní části jsou ve styku s vodou z vnitřního a vnějšího buněčného média, zatímco hydrofobní části jsou vnitřně umístěny na membráně, pryč od vody, což připomíná bochníkový sendvič.