Komentáře

Peptidová vazba: spojení aminokyselin


Stejně jako v jednom vlaku je každý vůz zapojen do dalšího, v jednom proteinu je každá aminokyselina spojena s jiným peptidovou vazbou. Tímto spojením se aminoskupina jedné aminokyseliny spojí s karboxylovou skupinou druhé a uvolní molekulu vody. Dvě spojené aminokyseliny tvoří dipeptid.

Vazbou třetí aminokyseliny na dipeptid se získá tripeptid, který potom obsahuje dvě peptidové vazby. Pokud se čtvrtá aminokyselina váže na předchozí tři, budeme mít tetrapeptid se třemi peptidovými vazbami. Se zvyšujícím se počtem aminokyselin v řetězci se vytváří polypetid, název používaný až do 70 aminokyselin. Z tohoto počtu se vytvořená sloučenina považuje za protein.

Esenciální a přírodní aminokyseliny

Všechny živé věci produkují proteiny. Ne všechny však produkují dvacet typů aminokyselin potřebných pro konstrukci proteinu. Například člověk dokáže syntetizovat v játrech pouze jedenáct z dvaceti typů aminokyselin. Těchto jedenáct aminokyselin je pro náš druh považováno za přirozené. Jsou to: alanin, asparagin, cystein, glycin, glutamin, histidin, prolin, tyroxin, kyselina asparagová, kyselina glutamová.

Dalších devět typů, ty, které nesyntetizujeme, jsou základy a musí být získány od těch, kdo je produkují (rostliny nebo zvířata). Jsou to: arginin, fenylalanin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, serin, threonin, tryptofan a valin.

Nezapomeňte, že určitá aminokyselina může být nezbytná pro jeden druh a přirozená pro druhý.

Prostorový pohled na protein

Proteinová molekula má zhruba tvar korálkového náhrdelníku. Základní vlákno proteinu, vytvořené jako aminokyselinová sekvence (jejíž sekvence je geneticky určena), tvoří takzvanou primární strukturu proteinu.

Biologická role většiny proteinů však závisí na mnohem propracovanější prostorové formě. Základní příze je tedy schopná se krčit kolem sebe, což má za následek stočené vlákno vedoucí k sekundární struktuře, udržované stabilní vazbami, které vznikají mezi aminokyselinami.

Nové záhyby spirály vedou k nové globulární formě, která je díky novým vazbám mezi aminokyselinami udržována stabilní. Tato globózní forma představuje terciární strukturu.

U některých proteinů se polypeptidové řetězce v terciárních globulárních strukturách sjednocují, což vede k velmi komplexní prostorové formě, která určuje biochemickou roli proteinu. Tato nová forma představuje kvartérní strukturu těchto proteinů.

Obrázek níže ukazuje čtyři hemoglobinové struktury dohromady. Hemoglobin je přítomen v červených krvinkách a jeho biologickou úlohou je vázat se na molekuly kyslíku a transportovat je do našich tkání.