Komentáře

Atmosférický tlak a výška


Francouzský matematik Blaise Pascal (1623-1662) vzal a barometr Na vrchol hory. Po mnoha pozorováních, měřeních a poznámkách to zjistil tlak vzduchu klesá s výškou. Vzduch se ztenčí (snižuje se v něm počet molekul), postupně se zvyšující se výškou.

Z tohoto a dalších experimentů dospěli vědci k závěru, že většina plynů je stlačena v blízkosti zemského povrchu a že vzduch se ztenčuje, když se výška zvyšuje do bodu, kde již není vzduch - to je hranice atmosféry naší planety. Pokroky ve vědě a technologii umožnily více poznatků o atmosféře.

Hladina moře se používá jako referenční při výpočtu atmosférického tlaku.

Čím vyšší nadmořská výška, tím tenčí vzduch, a tím menší tlak na nás vyvíjí.

Stlačitelnost a pružnost

Všimněte si, co se stane v následujících krocích experimentu:

Zasunutím špičky stříkačky a stlačením pístu se vzduch uvnitř stříkačky stlačí a zabírá méně místa. Důvodem je tzv. Vzduchová vlastnost stlačitelnost.

Když je píst uvolněn a stlačovací síla vzduchu je zastavena, vzduch se vrátí do svého původního objemu. Je to kvůli vlastnosti vzduchu zvané elasticita.