V detailu

Chromistické království


Thomas Cavalier-Smith v roce 2004 navrhl Chromistické království, které je v současné době považováno za jedno ze šesti království živých věcí.

Bylo to staré království Stramenopila (která byla v 90. letech jednou ze tří divizí Fungi Kingdom).

Toto království zahrnuje několik skupin řas. Jsou to eukaryotické organismy (mají jádrové struktury oddělené od ostatních membránou) a mají přítomnost bičíků, které mohou být mnohobuněčné nebo jednobuněčné.

Co se týče jídla, bytosti v této říši mohou být autotrofy, heterotrofní a další jsou fotosyntetizátory. Ti získávají chloroplasty endosymbiózou (vztah, ve kterém jeden organismus žije uvnitř těla druhého, aniž by jej poškodil) s červenými řasami.