Brzy

Patogenní bakterie


Patogenní bakterie jsou ty, které způsobují onemocnění, jako je tuberkulóza a malomocenství, a další budete studovat dále.

antibiotika Jsou to léky používané k boji proti chorobám způsobeným bakteriemi. jeho použití by však nemělo být bez rozdílu, tj. bez lékařského předpisu nebo po nesprávnou dobu. To nakonec vybírá a zvýhodňuje rezistentní bakteriální kmeny, což ztěžuje léčbu různých infekcí.

Toto jsou hlavní nemoci způsobené bakteriemi u lidí:

Tuberkulóza

Malomocenství

Cholera

Tetanus

Záškrt

Leptospiróza

Pertussis

Syfilis

Kapavka