V detailu

Vzduch


V našem odloženém dni je mnoho situací, kdy si všimneme přítomnosti vzduchu. Když cítíme jemný vánek na naší tváři, když vítr fouká tvrdě, kymácí se větve stromů, když dýcháme a cítíme vzduch dovnitř a ven z plic, jsme si vědomi přítomnosti vzduchu.

Nevidíme vzduch ani se ho nedotkneme. On je neviditelný, bezbarvý (bez barvy) a bez zápachu (nemá zápach). Ale existuje, má váhu a zabírá prostor.

Z čeho je vzduch vyroben?

Hmota může být v přírodě přítomna v pevném, kapalném a plynném stavu. Vzduch je v plynném stavu, jedná se o směs plynů. Největším plynem je plyn dusík nebo dusíkkteré se tvoří 78% ze vzduchu. To znamená, že ve 100 litrech vzduchu je 78 litrů dusíku. Pak přijde kyslík s asi 21%. Zbývajících 1% zahrnuje argon, oxid uhličitý a další plyny. To je podíl plynů v suchém vzduchu. Ale obvykle jsou také vodní pára (v různých množstvích) a prach. Mohou být také přítomny určité plyny z průmyslových nebo jiných zdrojů.